Eestis tegutsevad ühtekokku 18 biogaasijaama, neist

Eestis tegutsevad ühtekokku 18 biogaasijaama, neist

5 põllumajanduslikku biogaasijaama, 7 reoveepuhastus ja tööstusreovee käitlusjaama ning 6 prügilagaasi tootmisüksust