Pärnu soovib gaasibusside osakaalu suurendada

Pärnumaa ühistranspordikeskus otsib riigihankega vedajat Pärnu linnaliinidele. 28 bussist 10-l saab sõiduki kütuse üle otsustada vedaja, ülejäänud peavad kasutama maagaasi või biometaani, mida Pärnus tootma hakatakse. Vedajat linnaliinidele otsitakse üheksaks ja pooleks aastaks. 2017. aasta algusest peab tegutsema juba uus firma uute bussidega, millest 5 maanteeameti varem soetatud gaasibussi antakse samuti uuele firmale üle. Pärnus peetakse oluliseks, et gaasibusside osakaal suureneb ja et biometaani hakatakse tootma Pärnus.

“Hangitakse 13 gaasibussi ja 10 pikka bussi, mille puhul on kütusevalik pakkuja enda teha. Gaasibusside valik on oluliselt tingitud ka sellest, et Pärnu linnal on koos oma ettevõttega plaanis alustada biometaani tootmisega, mis tähendaks seda, et meie bussid saaksid sõita meie oma gaasiga,” selgitas Pärnu abilinnapea Rainer Aavik.

Riigi kavade kohaselt peaks aastaks 2020 sõitma Eestis biometaaniga kuni 250 bussi ehk umbes kolmandik kogu bussipargist. Lisaks Pärnule peaks need bussid kasutusele võetama teisteski suuremates linnades.

Loe lähemalt siit